Lotto

Velg 7 tall og start trekking

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34

 
1 rette 0 5 rette 0
2 rette 0 6 rette 0
3 rette 0 7 rette 0
4 rette 0