Noen egenskaper er bestemt av bare ett genpar. I denne oppgaven får du presentert 6 slike egenskaper, og skal bestemme den prosentvise sjansen for at et barn får en bestemt egenskap ut fra foreldrene sine genpar.
Start