Insektdesign

I denne oppgaven skal du designe et insekt ut fra 7 genpar som blir trekt tilfeldig, der hvert genpar bestemmer ulike egenskaper ved insektet.

Tegn insektet etter hvert som du får oppgitt de ulike egenskapene, og noter genparene i et skjema slik at de kan kontrolleres mot tegninga di.


Start

Last ned skjema