Under gode betingelser kan en bakterie dele seg hvert 20. minutt

Hvor mange bakterier har den ene bakterien blitt etter 4 timer?

0 timer 0 minutter