Bruttolønn: 0  kr
Pensjonstrekk: 2  %
Fagforeningskontingent: 0  %
Skatteprosent: 0  %


Pensjonstrekk:  kr
Fagforeningskontingent:  kr
Trekkgrunnlag:  kr
Skatt:  kr
Nettolønn:  kr