Tall 1 Prosent Brøk
Ligninger Geometri 1 Måle-
enheter 1
Algebra Tid Tall 2
Måle-
enheter 2
Geometri 2 Måle-
enheter 3